bodach-sneachda2

Ùine Airson Spòrs Anns an t-Sneachda

blog Naidheachd Spòrsail

Today Scotland is being hit by a Snowbomb so of course…

cia mheud caora a chì thu san dealbh seo?
cia mheud caora a chì thu san dealbh seo?

tha air feadh na h-Alba, na caoraich a’ còrdadh ri geama de falach-fead!

cia mheud caora a chì thu san dealbh seo?