Fear nas Miosa 001

Dè am fear nas miosa? An Eagran Albannach #001

am fear nas miosa blog
  1. Dè am fear nas miosa? An Eagran Albannach

Fear nas Miosa 001Be truthful now… which one is worse:

A Midge Bite or A Paper Cut

In my opinion, The Scottish Midgey Bite is far worse than a paper cut… all that itching drives me insane!

 

Bonus Quiz Questions about Meanbh-Chuileagan

Q1: Dè nach eil fìor mu Meanbh-Chuileagan?:

  1. Weight: 1/8000gm
  2. Colour: purple
  3. Length: 1-2mm

 

Q2: ‘S fheàrr le Meanbh-Chuileagan:

  1. Warm evenings after rain
  2. Men to women
  3. Dawn and dusk

 

Q3. You can avoid midgey bites by:

  1. Le bhith a’ caitheamh aodach dorcha
  2. Stad ag analachadh dà-ogsaid carboin
  3. Fuireach a-staigh

Check your answer here.